شوت گرت بیل مقابل الچه یک شوت تماشایی وغیر قابل مهار بود و باعث شد که یکی از زیباترین گلهای فصل رقم بخورد .

http://futbol.as.com/futbol/imagenes/2013/11/02/primera/1383354456_655526_1383354510_noticia_grande.jpg

شوت گرت بیل مقابل الچه یک شوت تماشایی وغیر قابل مهار بود و باعث شد که یکی از زیباترین گلهای فصل رقم بخورد .

http://futbol.as.com/futbol/imagenes/2013/11/02/primera/1383354456_655526_1383354510_noticia_grande.jpg
در حقیقت شوت گرت 110 کیلومتر برساعت قدرت داشت .

به نظر می رسد که عضلات پای گرت عضلاتی ویرانگر و کشنده هستند و بازیکن ولزی حتی الممکن زهرش را به حریفان می رساند.