جدول واکسیناسیون

جدول واکسیناسیون
آزمایشگاه

علت واکسیناسیون

ایمن سازی ، مقاومت و مراقبت را در برابر چندین بیماری مسری ایجاد می نماید و در طول دوران کودکی برنامه ریز می گردد . واکنش های جدی در برابر ایمن سازی بسیار نادر می باشند .
یک روش بوجود آوردن ایمنی مصنوعی و تقویت مقاومت کودک در برابر بیماریهای مسری است که معمولا شامل یک سری تزریقات می باشد .بسیاری ازایمن سازی ها از واکسنی که شامل تعداد کمی از ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری بصورت ضعیف شده ویا غیر فعال می باشد، استفاده می نمایند . وقتی که واکسن وارد بدن شد ِ، سیستم دفاعی بدن را تحریک می نماید تا پادتن هایی (آنتی بادی) را در برابر بیماری تولید نماید تا شما بتوانید هنگامی که در معرض این ارگانیسم ها در آینده قرار گرفتید، از خود دفاع نمائید. بسیاری از واکسن ها به صورت تزریقی استفاده میشوند البته تعداد کمی مانند فلج اطفال به صورت خوراکی و از طریق دهان نیز استفاده می گردند . برای بسیاری از ایمن سازی ها ، چندین تزریق در طول یک دوره چند ماهه یا چند ساله به بدن انجام می شوند تا بتوانند دفاع و ایمنی کافی را فراهم آورند .

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

زمانهای ایمن سازی

بسیاری از ایمن سازی ها در طول کودکی و نوزادی بر اساس زمانبندی ایمن سازی انجام می شوند . علاوه بر این، افرادی که در معرض خطر بخصوصی قرار دارند، مثلا به دلیل طبیعت کاری یا مسافرت ممکن است بعضی ایمن سازی های اضافی را نیز در دوران بزرگسالی انجام دهند . تمام ایمن سازی ها و آنهایی که در دوران کودکی انجام شده اند را یادداشت و ضبط نمائید تادر صورت نیاز پزشک بتواند وضعیت ایمن شما را بداند .

نوزادان و كودكان

ایمن سازی برای نوزادان در طول سال اول زندگی شان هنگامی که خطر بیماری های مسری (عفونی) بسیار جدی می باشد، ارائه می گردد . نوزاد یک سری آنتی بادی های طبیعی که از طریق جفت در طول حاملگی به بدن او وارد می شود را داراست اما این ایمنی بعد از حدود 6 ماهگی از بین می رود. نوزادان زود رس باید به طور مرتب بعد از تولد واکسینه شوند، چون اگر به عفونت مبتلا گردند در معرض خطر بیماری جدی قرار می گیرند

برنامه ایمن سازی همگانی كودكان

برنامه ایمن سازی همگانی کودکان با توجه به شرایط بهداشتی کشور جمهوری اسلامی ایران
بر اساس برنامه و راهنمای ایمنسازی (مصوب کمیته کشوری ایمن سازی)

ایدز hpv